Washfit NVC af hp 2326

Oblast použití

 • Tiskové gumy, protitlaky, barevníkové válce
 • Automatické systémy vč. ručního přemytí
 • Kartáčové systémy
 • Systémy využívající mycí textílie
 • Pro konvenční tiskové barvy

Vlastnosti

 • Bez "VOC" látek
 • Minimální spotřeba
 • Rychlý proces mytí
 • Nízký zápach
 • Pomalé odpařování
 • Není klasifikován jako "nebezpečný" pro přepravu
 • Intenzivně odstraňuje nánosy barvy a papíru
 • Účinně odstraňuje papírový prach

Specifikace

 • Bod vzplanutí (°C): 100
 • Aromatický obsah (%): <0,1
 • Bez VOC

Standardní balení

 • 20 l
 • 200 l
 • 1.000 l

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY