Home Tisk Tiskové barvy Packaging BoFood® DFC System

BoFood® DFC System

Systém BoFood® DFC je další generací ofsetových barev pro tisk na vnitřní stranu obalů potravin (přímý kontakt). Všechny současné a technicky srovnatelné ofsetové barvy pro potisk potravinových obalů se doporučují pouze pro tisk na stranu odvrácenou od potravin (vně). Je to proto, že většina konvenčních ofsetových komponentů, jako jsou pryskyřice, pigmenty nebo další přísady, nebyla hodnocena ani schválena pro přímý styk s potravinami.

Systém BoFood® DFC je logickým vývojem barvy BoFood® Organic, aby splnil požadavky vnitřního tisku na obaly potravin. Všechny suroviny použité v BoFood® DFC byly vyhodnoceny a schváleny pro použití v barvách s přímým stykem s potravinami.

Výběr surovin a celý výrobní proces, jakož i vstupní a výstupní kontroly zboží podléhají přísným požadavkům nařízení GMP (ES) č. 2023/2006. Základní vhodnost tisku barvami BoFood® DFC s ohledem na shodu s nařízením (ES) č. 1935/2004 byla testována a potvrzena nezávislým institutem.

Při určeném použití a v souladu se správnou výrobní praxí (GMP) mohou barvy splňovat jak celkový migrační limit (< 60 ppm), tak specifické migrační limity.

Na straně barvy není vyžadována funkční bariéra pro splnění zákonných požadavků nařízení (ES) č. 1935/2004.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY