BoPack GAMA NG

BoPack GAMA NG je řada ofsetových barev speciálně navržená pro bezpečný potisk vnější strany primárních potravinových obalů. Vyhovuje příslušným směrnicím Evropské asociace tiskařských barev (EuPIA). Ve formulaci jsou použity pouze speciálně vybrané suroviny. Neobsahuje složky minerálních olejů (MOSH a MOAH).

Barvy BoPack GAMA NG lze zpracovávat jako běžné ofsetové barvy pro tisk potravinových obalů. Požadavek na nízký zápach vyžaduje neoxidační vysychající pojiva, která nesplňují obvyklé požadavky na odolnost proti otěru. Z tohoto důvodu je disperzní lakování všech tisků s BoPack GAMA NG naprosto nezbytné.

Při určeném použití a v souladu se správnou výrobní praxí (GMP) mohou barvy splňovat jak celkový migrační limit (< 60 ppm), tak specifické migrační limity.

Celý výrobní proces i vstupní a výstupní kontroly zboží podléhají přísným požadavkům nařízení GMP (ES) č. 2023/2006. Základní vhodnost tisku inkousty BoPack GAMA NG s ohledem na shodu s nařízením (ES) č. 1935/2004 byla testována a potvrzena nezávislým institutem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY