Home Tisk Tiskové barvy Packaging BoFood® MH Next Generation

BoFood® MH Next Generation

BoFood® MH Next Generation je řada ofsetových barev speciálně navržená pro bezpečný tisk na vrchní stranu primárního obalu potravin. Vyhovuje příslušným směrnicím Evropské asociace tiskařských barev (EuPIA). Ve formulaci jsou použity pouze speciálně vybrané suroviny. Nejsou použity žádné složky minerálních olejů (MOSH a MOAH).

Navíc se nepoužívají žádné těkavé přísady, které by mohly způsobit bobtnání určitých plastových fólií ("nabobtnání").

Barvy BoFood® MH Next Generation lze zpracovávat jako běžné ofsetové barvy pro tisk potravinových obalů. Požadavek na nízký zápach vyžaduje neoxidační vysychající pojiva, která nesplňují obvyklé požadavky na odolnost proti otěru. Z tohoto důvodu je disperzní lak všech tiskových prací s BoFood® MH Next Generation naprosto nezbytný.

Při určeném použití a v souladu se správnou výrobní praxí (GMP) mohou inkousty splňovat jak celkový migrační limit (< 60 ppm), tak specifické migrační limity.

Celý výrobní proces i vstupní a výstupní kontroly zboží podléhají přísným požadavkům nařízení GMP (ES) č. 2023/2006. Základní vhodnost tisku inkousty BoFood® MH Next Generation s ohledem na shodu s nařízením (ES) č. 1935/2004 byla testována a potvrzena nezávislým institutem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY